home-4


Polityka jakości


Podstawą rozwoju Presarto jest ciągłe podnoszenie jakości we wszystkich procesach funkcjonowania naszej firmy oraz wdrażanie innowacyjnych technologii w celu osiągnięcia najwyższej satysfakcji Naszych Klientów, Pracowników i Partnerów Biznesowych.

home-3


Polityka Bezpieczeństwa


Klienci powierzający nam swoje dane muszą być świadomi, iż Presarto dba nie tylko o cykliczne szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, ale także mamy wdrożone specjalnie procedury mające na celu zabezpieczenie przekazywanych nam plików.

home-4


Polityka Środowiskowa


Wykorzystywane surowce pochodzą z natury, a procesy produkcyjne powodują obciążenie środowiska, dlatego w naszej działalności kładziemy duży nacisk na działania związane z ochroną środowiska naturalnego.